tisdag 16 mars 2004

När jag ändå tipsar

Kan jag tipsa om Safari Tech books online. Att ha tillgång till alla O'Reilly och New Riders böcker direkt (och med möjlighet att söka i texten) är illa praktiskt.

Inga kommentarer: