torsdag 18 mars 2004

Brandövad

Först började brandlarmet ringa, varför vi gick ut. Efter någon minut kom två stora brandbilar, sen efter några minuter till kom två befälsbilar och en mindre brandbil (och brandmännen gick in), sen slutade larmet att ringa och efter ytterligare tag gick vi in igen.

Inga kommentarer: