tisdag 16 mars 2004

Lag och rätt

DN skriver om att RÅ vill prova barnpornografilagstiftningen (Brottsbalken 16 kap 10 a §). Själv är jag lite kluven - i princip tycker jag att det är bra att nya lagar testas så att det finns ledning för hur lagen ska användas. Men i det här fallet tycker jag att lagen är felutformad och tror att (vad jag tycker är) rätt domslut bara riskerar att göra att den ersätts med en ännu värre.

I min föreställningsvärld är barnporr något hemskt, som skadar de som utsätts för det och är allmänt vidrigt. Det är inte fysiskt (och förutom just myndighetsaspekten även mentalt) vuxna personer som frivilligt tar av sig kläderna och låter sig fotograferas. Att försöka använda barnporrslagstiftning för att förhindra sådan tror jag mest riskerar att urholka begreppet.

Sen tycker jag rent teoretiskt, utan att ha sett mer än vad DN skriver om fallet, att texten i sjunde stycket ("eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år") borde vara nog för att fälla mannen - med nuvarande lagstiftning torde för övrigt också någon som snart ska fylla arton som tar nakenbilder på sig själv kunna fällas för barnpornografibrott, vilket jag tycker är olyckligt. Dessutom borde (åtminstone om man tittar på lagtexten, jag orkar inte leta efter prejudikat som motsäger det nu) texten i 6 kap 7 § (om sexuellt ofredande) räcka till för att hantera de situationer man rimligen vill förhindra (exempelvis att någon super ner en minderårig och tar kort på denna, eller på annat sätt förleder någon att medverka på pornografiska bilder).

Inga kommentarer: