fredag 8 september 2006

Problemet med kärnkraften

Jag tycker inte kärnkraft är en bra ide, och det beror främst på två orsaker.


Först har vi faktum att det trots allt är en ändlig resurs det rör sig om. På väldigt kort sikt är det inget stort problem, men det är trots allt något att tänka på. (Solljus som är grunden för mycket annan energi är visserligen också ändlig, men inte på ett sätt så att det är ett relevant problem.)


Det stora problemet är istället i mitt tycke var vi ska göra av restprodukterna. På kort sikt är det inget större problem - under de trettio-fyrtio år man brukar räkna med för mellanlagring är det ganska enkelt (och billigt) att bygga förvaring som (i brist på stor otur) är tillräckligt säkra.


Problemet är istället långtidsförvaringen. Där är jag tyvärr övertygade om att man kommer att begagna undermåliga lösningar - delvis därför att människan helt enkelt gör misstag, oavsett hur noggrannt man arbetar, och det rör sig om så väldigt lång tid som det ska lagras. Något som förhöjer risken är dessutom att vi av naturen är snåla och det inte får kosta "onödigt mycket", och ännu snålare blir vi av att eventuella problem inte drabbar oss eller våra barn utan en generation långt fram i tiden).


Vad jag tror, nästintill är övertygad om, kommer att hända är att radioaktiva ämnen kommer att läcka ut, ganska långt fram i tiden (säg om hundrafemtiotusen år) och ge förhöjda stråldoser i ett område ungefär lika stort som mälardalen. Jag gissar att nivån på dessa doser kommer att vara högre än att det är hälsosamt men lägre än i våra radonhus.


Vad skulle jag vilja ha istället då? Svårt att säga - jag hade ju önskat att man faktiskt hade ansträngt sig för att få fram alternativa energikällor, men det har man ju inte gjort. På allt annat än väldigt kort sikt skulle jag dock gärna se mer energigrödor (och där ser jag gärna en diskussion som inte grundar allt på EUs nuvarande jordbrukspolitik och prisnivåer). För oss i Sverige är även vattenkraft ett alternativ - den förstör ibland naturen, men det är åtminstone vår egen tid vi förstör den för, inte någon generation långt, långt fram i tiden.


För att klargöra så tycker jag dock att forskning, både på fission- (och fusions) -kraft är bra och bör bedrivas - jag tvivlar visserligen på att man lyckas komma på någon metod att arbeta om restprodukterna till ofarlighet, men det vore värt mycket (särskilt i avseende att städa upp efter oss och våra föräldrar) om man lyckades eller överhuvudtaget gör det mindre skadligt.

Inga kommentarer: