fredag 20 februari 2004

Svenska ord

Det största problemet jag upplever med att skriva i ett sådant "direkt" medium (som jag ändå tycker att det här är) är att jag vill använda uttryck som ger vissa bestämda associationer, som jag inte har möjlighet att förbereda själv (som man kan tänka sig att man skulle kunna göra i en roman).

Eftersom jag (precis som de flesta andra födda på 1970-talet) fostrats på amerikansk kultur i ganska stor utsträckning är en hel del av dessa uttryck engelskspråkiga (varför jag inte vill använda dem här, och om man översätter uttrycken ger de inte rätt associationer). Uttryck med rätt associationer finns såklart även i den svenska kultursfären, men oroväckande ofta verkar det (åtminstone bland mina närstående) som om jag är ensam om de associationerna, så de fungerar inte heller så bra.

Men Bellman fungerar åtminstone alltid. Orkar du ropa än gutår? Jo, jo.

Inga kommentarer: