torsdag 19 februari 2004

Genus

Det hade kommit ett nytt nummer av Genus som jag bläddrade igenom tidigare idag. En rubrik fångade mitt intresse väldigt mycket, inte på grund av att det lät spännande utan för att den påminde om sån Margareta Winberg-feminism Freja gjorde sig skyldig till i sina sämre stunder.

Rubriken var "Närvarande pappor inte alltid bäst för barnen". Själva artikeln handlade om en nyligen framlagd avhandling och de slutsatser forskaren dragit om hur barn och mödrar som blir utsatta för våld hanteras av samhället (vilket jag inte riktigt känner mig kompetent att kommentera, särskilt inte utan att läsa avhandlingen - jag är dock säker på att jag inte tycker enbart en förälders ord ska anses vara nog bevis för att ge begränsa den andra förälderns umgänge med barnet, det verkar alltför vanligt att man blir hatisk mot sin före detta partner efter en separation).

Däremot tycker jag att det är självklart att det för alla i ett barns närhet finns en viss gräns för hur mycket skada en person kan göra innan det är bättre att den personen inte finns i barnets närhet. I min föreställningsvärld rör det sig främst om sjuka/drogberoende personer, och gör ingen större skillnad om det är en kvinna eller man. Därför ogillar jag den rubriken.

Inga kommentarer: