måndag 16 maj 2005

IBM och webloggar

Catherine Helzerman skriver om att IBM ska börja uppmuntra sina anställda att skriva webbloggar, något som skulle vara mycket praktiskt för mig. Vi har många IBM-system, och som jag skrivit om tidigare så ser jag webloggar som ett väldigt praktiskt sätt att få bra kommunikation med leverantören. Vi har haft ett projekt där vi arbetat väldigt nära leverantören (i betydelsen folket i USA och Indien som faktiskt skriver koden), och skillnaden mot andra projekt är ofantlig, för båda parter - även irriterande småfel är värda att följa upp och rapportera (precis som för produkter med öppen källkod) eftersom det finns en stor chans att de faktiskt blir åtgärdade istället för rapporterade och bortglömda.

Inga kommentarer: