måndag 26 januari 2004

Dagens Registerskörd

De viktigaste bitarna i dagens The Register var dels att Bill Gates kommer till London, troligen för att försöka begränsa utbredningen av Suns Java Desktop, dels för att bli adlad.

Sen har tydligen en italiensk domstol bestämt att man får "modda" konsoller. Det är bra.

Inga kommentarer: