torsdag 10 mars 2005

MS-skribenter

Rob Menschen skriver om att Jason Matusow (som har hand om Microsofts Shared Source-initiativ) har börjat skriva. Det är en bra sak, och lär ge insikter i hur Microsoft resonerar kring att öppna sin kod för andra.

Lika viktigt är det att det ger möjlighet att påverka och föra en dialog på ett helt annat sätt, särskilt för icke-öppna projekt (för öppna projekt brukar det gå att leta reda på vem som implementerat det man är intresserad av och diskutera med denna). För Microsoft-produkter verkar deras webloggar nuförtiden vara det överlägset bästa sättet att få framföra synpunkter och få hjälp med att komma runt buggar.

Inga kommentarer: