måndag 1 november 2004

Bush och Kerry

I takt med att det amerikanska valet har ryckt närmare har ju svenska media ändrat sig och försökt ge en "rättvisare" bild, det vill säga mindre negativ Bush-rapportering.

Tyvärr blir det lite långtråkigt när alla ska försöka komma på något att kritisera Kerry för, eftersom alla beslutar sig för att klaga på hans protektionistiska uttalanden (vilket väl förmodligen beror på att man inte vet så mycket om honom). Ännu lite fånigare känns det eftersom Bush som pratar om frihandel ju faktiskt använt skyddstullar på bland annat stål (för att vara rättvis hade nog Kerry gjort likadant; kortsiktigt gynnar det amerikanska intressen).

Man vet helt enkelt inte så mycket om hur Kerry skulle vara som president. Bush kan man däremot gissa ungefär hur han kommer att uppträda, och då framstår Kerry som ett bättre val för mig - även om jag är osäker på hur han skulle hantera Kyoto-avtalet och andra saker så lär han reparera snarare än bryta ner den amerikanska ekonomin, och för miljön tror jag inte heller att han kan vara värre än Bush.

Inga kommentarer: