måndag 5 april 2004

Folkpartiet och kärnkraft

I sin rapport om sin nya energipolitik har Folkpartiet konstaterat att de tycker att kärnkraft är bra. Resonemanget verkar vara ungefär "trots att vi blivit mycket duktigare på att bygga energisnåla saker, har vi inte blivit så duktiga på att utvinna förnyelsebar energi, därför måste kärnkraft vara bättre". Sen konstaterar man att man tycker det är viktigt med forskning kring kärnkraft (kan jag väl hålla med om).

Vad man inte gör är att analyserar om man har misslyckats med forskning kring förnyelsebar energi, eller inte kommit så långt (inte ens försökt).

Jag har inte en bestämd uppfattning om kärnkraften (även om jag har en känsla av att den bör läggas ner och ersättas med miljövänligare energi), men till stor del tror jag det handlar om att vi måste avstå, både från pengar (som bör gå till forskning) och annat. Jag tror dock inte det behöver motsäga tillväxt.

Inga kommentarer: